PO Box 265
Otis, OR 97368
293 S Gorton Rd
Lincoln City, Or 97367